Marktentree

U wilt de Duitse markt betreden – maar hoe pakt u dat aan?

 

Wat valt er concreet te doen om uw kansen op de Duitse markt te verzilveren? We maken samen een actieplan en voeren het vervolgens uit.

 

Hiervoor gaan we ons in 3 à 4 workshops met de volgende vragen bezig houden:
 

  • Waar is uw bedrijf sterk in en waar zit ruimte voor verbetering vanuit Duits perspectief?
  • Waar liggen de kansen op de markt en wat zijn de risico’s?
  • Hoe kunnen we gebruikmaken van uw sterke kanten om de kansen te benutten en de risico’s te beperken?
  • Welke concrete resultaten wilt u bereiken?

 
Vervolgens stellen we een concreet actieplan op: wie doet wat en wanneer? We komen dan regelmatig bij elkaar om de voortgang te evalueren en het actieplan bij te sturen.
 

Ik stuur het proces aan en werk mee in de workshops. Uiteindelijk stellen u en uw eigen medewerkers op effectieve en efficiënte wijze een actieplan op en voeren het vervolgens uit.

 

contact